http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_276/sdc16581.jpgW dniu 4.12.2014r. uczniowie gimnazjum SOSW w Sokółce pod  opieką pani Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko oraz organizatorki wyjazdu pani Urszuli Drewniak wzięli udział w wycieczce do Muzeum Ikon w Supraślu.

Muzeum jest Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i zostało utworzone w 2006r. na terenie prawosławnego monasteru w Supraślu, który ma ponad pięćsetletnią tradycję. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z jedną z najciekawszych i najbogatszych w Polsce kolekcją ikon w formie ekspozycji stałej pt „Ikona. Obraz i słowo – między tym, co ulotne, a wieczne”.

Kolekcję ikon rosyjskich tworzy ponad tysiąc różnorodnych przedstawień wykonanych na desce oraz metalowe ikony podróżne, plakiety i krzyże. Najstarsze zbiory pochodzą z XVIII w., przy czym jej przeważająca część datowana jest na XIX i początek XX w. Gimnazjaliści obejrzeli najliczniej reprezentowane wizerunki Matki Bożej, pokaźne zbiory przedstawień Chrystusa, salę poświęconą świątyni prawosławnej, salę ikon podróżnych tj. prezentacje metalowych krzyży staroobrzędowców, wczesnośredniowieczne krzyżyki i zawieszki, ikony metalowe. Pani przewodnik opowiadała  również o znaczeniu symboli w sali ikon św. Jana Chrzciciela, nazywała i krótko opowiadała o starotestamentowych prorokach i pierwszych apostołach nauki Chrystusowej, męczennikach, patriarchach, wojownikach, ascetach oraz świętych patronach. Usłyszeliśmy np. o św. Mikołaju – patronie, między innymi, panien na wydaniu.

Wiele pytań wzbudziła ekspozycja przydrożnej kapliczki oraz tzw „świętego kąta”, czyli domowego ołtarzyka z ikoną, umieszczonego w witrynie oryginalnego okna, pochodzącego z jednego ze starych domów na Podlasiu.

W oddzielnie przygotowanej sali uczniowie obejrzeli film poświęcony tworzeniu ikon. Zaskakująca okazała się informacja o tym, jakich substancji używa się w żmudnym procesie pisania ikon. Gimnazjaliści obejrzeli również przedpremierowy pokaz zmodernizowanej sali z powiększonym zbiorem unikalnych  XVI-wiecznych fresków ocalałych ze zburzonej w 1944 r. i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdującej się na terenie Monasteru Supraskiego.

Multimedialny charakter wystawy, oprawa świetlna, kontemplacyjny nastrój i aranżacja, przeniosła zaciekawionych uczniów w nieznaną, tajemniczą przestrzeń świata symboliki i obrzędowości Prawosławia. Niezwykłe doznania, jakie towarzyszyły podczas zwiedzania muzeum, potęgowała wszechobecna muzyka, a śpiew chóralny służył zrozumieniu religijnej, historycznej i obyczajowej roli ikony.

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce w ramach projektu edukacyjnego „Rosja znana i nieznana - ciekawostki” realizowanego z nimi przez p. Urszulę Drewniak. Zdjęcia