http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

bal karnawałowy

21.02.2012r. w tzw. ostatki, odbył się w internacie bal karnawałowy, który był podsumowaniem projektu pod nazwą „W rytmie 5 kontynentów”. Pomysłodawcami balu byli wychowankowie grupy IV i kierownik internatu p. Beata Tur. Projekt zakładał zabawę opartą na poznawaniu kontynentów świata. Wychowankowie internatu podzieleni na 5 grup mieli za zadanie przygotowanie prezentacji podkreślającej specyfikę wylosowanego kontynentu. Grupa I wylosowała Amerykę Południową, grupa II – Azję, grupa III – Europę, grupa IV – Amerykę Północną, grupa V – Afrykę.

Przygotowania trwały kilka tygodni. Wychowankowie pod opieką wychowawców wyszukiwali i gromadzili niezbędne informacje, poznawali specyfikę danego kontynentu, charakterystyczną muzykę i tańce regionalne. Podsumowaniem działań był bal karnawałowy, w programie którego znalazły się: prezentacje kontynentu (plakat, stroje, muzyka i taniec), konkursy sprawnościowe, zabawa taneczna w rytmach prezentowanego kontynentu oraz wybory króla i królowej balu. Na bal zostali zaproszeni: Dyrektor ośrodka i wychowawcy klas. Imprezę prowadzili wychowankowie IV grupy.

Wszyscy uczestnicy przebrali się w stroje charakterystyczne prezentowanemu kontynentowi. Występowali, m.in.: kowboje, Indianie, Hindusi, Arabowie, Murzyni, Japończycy, Chińczycy, Peruwiańczycy, Brazylijczycy. Zaprezentowano tańce z różnych stron świata i różne style muzyki. Wszyscy wspaniale się bawili.

Prezentują to filmy i zdjęcia.