http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

bal karnawałowy

21.02.2012r. w tzw. ostatki, odbyÅ‚ siÄ™ w internacie bal karnawaÅ‚owy, który byÅ‚ podsumowaniem projektu pod nazwÄ… „W rytmie 5 kontynentów”. PomysÅ‚odawcami balu byli wychowankowie grupy IV i kierownik internatu p. Beata Tur. Projekt zakÅ‚adaÅ‚ zabawÄ™ opartÄ… na poznawaniu kontynentów Å›wiata. Wychowankowie internatu podzieleni na 5 grup mieli za zadanie przygotowanie prezentacji podkreÅ›lajÄ…cej specyfikÄ™ wylosowanego kontynentu. Grupa I wylosowaÅ‚a AmerykÄ™ PoÅ‚udniowÄ…, grupa II – AzjÄ™, grupa III – EuropÄ™, grupa IV – AmerykÄ™ PóÅ‚nocnÄ…, grupa V – AfrykÄ™.

Przygotowania trwaÅ‚y kilka tygodni. Wychowankowie pod opiekÄ… wychowawców wyszukiwali i gromadzili niezbÄ™dne informacje, poznawali specyfikÄ™ danego kontynentu, charakterystycznÄ… muzykÄ™ i taÅ„ce regionalne. Podsumowaniem dziaÅ‚aÅ„ byÅ‚ bal karnawaÅ‚owy, w programie którego znalazÅ‚y siÄ™: prezentacje kontynentu (plakat, stroje, muzyka i taniec), konkursy sprawnoÅ›ciowe, zabawa taneczna w rytmach prezentowanego kontynentu oraz wybory króla i królowej balu. Na bal zostali zaproszeni: Dyrektor oÅ›rodka i wychowawcy klas. ImprezÄ™ prowadzili wychowankowie IV grupy.

Wszyscy uczestnicy przebrali siÄ™ w stroje charakterystyczne prezentowanemu kontynentowi. WystÄ™powali, m.in.: kowboje, Indianie, Hindusi, Arabowie, Murzyni, JapoÅ„czycy, ChiÅ„czycy, PeruwiaÅ„czycy, Brazylijczycy. Zaprezentowano taÅ„ce z różnych stron Å›wiata i różne style muzyki. Wszyscy wspaniale siÄ™ bawili.

Prezentują to filmy i zdjęcia.