http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/apel_zasady.jpgW ramach działań Zespołu Profilaktycznego i Zespołu Wychowawczego, w dn. 02.12.2014r. odbył się apel przypominający Regulamin Ucznia i Regulamin korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Wszyscy uczniowie aktywnie wymieniali kolejne zasady mające na celu nasze wspólne bezpieczeństwo.

Apel przygotowała: p. Iwona Gieniusz