http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/gazetka_o_zdrowiu.jpg19 listopada 2014 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole, wykonali gazetkę ścienną na temat: „Co jeść, by być sprawnym i zdrowym?”. Wszystkie niezbędne informacje uczniowie odnaleźli w broszurze udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Żywności i Żywienia oraz w publikacjach w Internecie.

Pamiętajmy, że ważne jest nie tylko spożywanie zdrowych produktów w odpowiednich ilościach, ale także aktywność fizyczna, która powinna być obowiązkowo wpisana w nasz plan dnia codziennego.

Nad całością czuwała p. Iwona Gieniusz