http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przeprowadzonym wśród rodziców rozpoznaniem, czy istnieje potrzeba opieki nad uczniami w placówce
w okresie przerwy świątecznej oraz w dniach 2, 5 stycznia 2015r. informujemy,
że powrót uczniów do szkoły dnia 7 stycznia 2015 roku (środa)