http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_278/sdc16777_t2.jpg15 grudnia 2014r. trzech uczniów SOSW w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… nauczycielek: p. Elżbiety Szomko i p. Agnieszki Ambrożko uczestniczyÅ‚o w uroczystym podsumowaniu MiÄ™dzyszkolnego Konkursu Plastycznego „BÄ…dźmy bezpieczni w domu, w szkole, na podwórku”, które odbyÅ‚o siÄ™ w Szkole Podstawowej w Boguszach. W szeroko rozumianÄ… tematykÄ™ bezpieczeÅ„stwa wprowadzili nas uczniowie organizatorów prezentujÄ…c interesujÄ…cy montaż sÅ‚owno-muzyczny z niespodziankÄ… dla wszystkich obecnych w postaci: zdrowych owoców, warzyw, jogurtów.

Dyrektor SzkoÅ‚y pani Bożena Dykiel i koordynator szkolnego programu profilaktycznego „BÄ…dźmy zdrowi i bezpieczni” pani Marta Fornal ogÅ‚osiÅ‚y wyniki oraz wrÄ™czyÅ‚y nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Z naszej placówki nagrodzeni to:

  • MirosÅ‚aw MuciuÅ› – II miejsce
  • Sylwia Gilewska – III miejsce
  • Karol Ryszkiewicz – wyróżnienie
  • Dominika KasiaÅ„czuk – wyróżnienie

Organizatorzy ugościli nas słodkim poczęstunkiem. W miłej i przyjaznej atmosferze czas upływał zbyt szybko.

Do udziaÅ‚u w konkursie uczniów przygotowaÅ‚a nauczycielka p. Elżbieta Szomko, a wyjazd do SzkoÅ‚y Podstawowej w Boguszach byÅ‚ możliwy dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci Pracowników Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce. Nagrodzonym gratulujemy! ZdjÄ™cia

Elżbieta Szomko