http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/teatr_biegnijcie1.jpg

11.12.2014r. mogliśmy obejrzeć ostatni w tym roku kalendarzowym spektakl Teatru Internetowego TVP dla Szkół pt. „Biegnijcie do szopki”.

„Przedstawienie zrealizowane zostało w konwencji widowiska kolędowego, z typowymi dla tego gatunku postaciami: Diabła, Anioła, Heroda i Śmierci. Wykorzystywało tradycyjne obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia i trzech Króli”.
W inscenizacji przenikały się dwa plany sceniczne – aktorski i lalkowy, animacja odbywała się na oczach widzów. Na scenie można było zobaczyć ludowe instrumentarium (m.in. burczybasy i diabelskie skrzypce), które tworzyły trzeci plan widowiska. Kompozytor i autor opracowania muzycznego kolęd, Paweł Sikora wzbogacił nagranie muzyki „ścieżką dźwiękową” wykonywaną przez aktorów-muzykantów na żywo”.

Spektakl wprowadził nas w nastrój Wigilii i Bożego Narodzenia.

Dziękujemy i czekamy na kolejne odsłony.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta, Marta Kawrygo-Leonowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/news/teatr_biegnijcie2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/news/teatr_biegnijcie3.jpg