http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie klasy II-III PdP pod kierunkiem nauczycieli Elżbiety Szomko i Anny Gałka we współpracy z pracownikiem Ośrodka – artystą rzeźbiarzem z zamiłowania Krzysztofem Wróblewskim wykonali prace: mini kapliczkę, serwetki, świeczniki. Prace te zostały przekazane Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny z przeznaczeniem na aukcję XIV Balu Charytatywnego SFL, który odbył się 11 lutego 2012r. w naszym mieście. Dochód z aukcji będzie przeznaczony na stypendia dla młodzieży zdolnej.