http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie klasy II-III PdP pod kierunkiem nauczycieli Elżbiety Szomko i Anny GaÅ‚ka we wspóÅ‚pracy z pracownikiem OÅ›rodka – artystÄ… rzeźbiarzem z zamiÅ‚owania Krzysztofem Wróblewskim wykonali prace: mini kapliczkÄ™, serwetki, Å›wieczniki. Prace te zostaÅ‚y przekazane Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny z przeznaczeniem na aukcjÄ™ XIV Balu Charytatywnego SFL, który odbyÅ‚ siÄ™ 11 lutego 2012r. w naszym mieÅ›cie. Dochód z aukcji bÄ™dzie przeznaczony na stypendia dla mÅ‚odzieży zdolnej.