http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/apel_wkrotce_swieta.jpg15 stycznia 2015 roku na apelu ogólnoszkolnym nauczycielka p. Elżbieta Szomko wręczyła wyróżnienia uczestnikom V edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wkrótce Święta” zorganizowanego przez ZSO w Sokółce. Wyróżnieni uczniowie to: Renata Furman, Agnieszka Muciuś, Krzysztof Drapczuk, Anna Czarnomysa, Paweł Piwowarczyk, Sylwia Gilewska.
Tym miłym akcentem podsumowaliśmy okres świąteczny naszej twórczości plastycznej. Laureatom, którzy odebrali nagrody 17.12.2014 r. na uroczystej gali w ZSO w Sokółce i wyróżnionym gratulujemy!

Elżbieta Szomko