http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_283/hipoterapia04.jpgW okresie od IX do XI 2014r. w internacie realizowana była pierwsza część projektu „Stępem, z czworonożnym przyjacielem… po zdrowie”. Uczestnikami projektu była 18-osobowa grupa wychowanków internatu. W trzech 6–osobowych grupach wychowankowie uczestniczyli w zajęciach hipoterapii w Stadninie Koni w Gieniuszach. Realizacja tych zajęć możliwa była dzięki darowiźnie otrzymanej z Telewizji Polskiej S. A. „Reklama Dzieciom 2013”.

Hipoterapia jest formą rehabilitacji. Jest to proces długotrwały, ale efekty są widoczne już po pierwszych zajęciach. Wychowankowie uczestniczący w zajęciach zwiększają swoje umiejętności w zakresie utrzymywania równowagi, zwiększa się poczucie własnego ciała i orientacji przestrzennej. Zajęcia z udziałem konia są motywujące i angażujące wychowanków do działania i współpracy. Dzięki aktywizacji i pozytywnemu nastawieniu do współpracy z terapeutą wychowankowie opanowują szereg umiejętności i pojęć. Obcowanie z koniem i jego otoczeniem nie tylko wzbogaca wiedzę wychowanków o świecie, ale uczy ich również samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi. Kontakt z koniem, poddanie się jego łagodnym, kołyszącym ruchom sprzyja relaksowi i odprężeniu. Świat widziany z końskiego grzbietu jest większy i piękniejszy. Obcowanie z tym dużym, imponującym, przyjacielskim zwierzęciem ma wpływ na równowagę emocjonalną i powoduje osłabienie reakcji nerwicowych. Zdjęcia

W okresie zimowym jest przerwa w zajęciach. Kolejny etap realizacji projektu rozpocznie się od III 2015r.