http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dbi1.jpg10.02.2015r. nasz ośrodek włączył się w ogólnopolską akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym dniu uczniowie naszej placówki wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Miały one na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń i korzyści jakie niesie ze sobą dostęp do Internetu. Wychowankowie ośrodka obejrzeli prezentację multimedialną wyjaśniającą ideę DBI, wzięli udział w burzy mózgów dotyczącej plusów i minusów dostępu do sieci, oraz obejrzeli krótki film edukacyjny wyjaśniający pojęcia Internet, wyszukiwarka internetowa, poczta, czat, forum. Prowadząca przypomniała również zasady zachowania się w Internecie. Na koniec uczniowie otrzymali ulotki informacyjne przypominające w jakich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność korzystając z dobrodziejstw Internetu oraz do kogo zwrócić się o pomoc jeśli spotkamy się z nieprzyjemną sytuacją w sieci.

Organizator: Marta Kawrygo-Leonowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dbi2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/dbi3.jpg