http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_286/konkurs_piosenki07.jpg12.02.2015 roku w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce już po raz siedemnasty odbyÅ‚ siÄ™ Konkurs Piosenki i TaÅ„ca „Åšpiewać każdy może”.
NiespodziankÄ… dla uczniów byÅ‚ wystÄ™p grupy szeÅ›ciolatków z PaÅ„stwowego Przedszkola nr 3 przygotowany pod kierunkiem nauczycielki p. Alicji Karawan. Mali artyÅ›ci prezentacjÄ… artystycznÄ… pt. „AnioÅ‚y” i anielskimi plÄ…sami wprowadziÅ‚y nas w nastrój uroczystoÅ›ci. AtmosferÄ™ Å›wiÄ™towania wzmocniÅ‚y przygotowane przez 6-latki laurki - walentynki, którymi obdarowani zostali uczniowie oÅ›rodka.

Rozpoczęły siÄ™ zmagania konkursowe pod czujnym okiem jurorów – nauczycielek: p. Agnieszki Ambrożko, p. Magdaleny SÅ‚yż i p. Elżbiety Szomko.

Pokazy taneczne najmÅ‚odszych uczestników konkursu zaskakiwaÅ‚y, oferowaÅ‚y autorskie show taneczne, budziÅ‚y uÅ›miechy na buziach dzieci i dorosÅ‚ych. Za tak perfekcyjnÄ… choreografiÄ™ i moc doznaÅ„ artystycznych szczególne podziÄ™kowania należą siÄ™ nauczycielkom, które przygotowaÅ‚y dzieci i mÅ‚odzież do wystÄ™pu.

W aranżacji mÅ‚odych artystów wysÅ‚uchaliÅ›my również prezentacji umiejÄ™tnoÅ›ci wokalnych min: „Bananowa Agnieszka”, „Niewiara”, „To przyjaźń”, „TÄ™cza”, „Za każdÄ… chwilÄ™”.

Nagrodzeni w konkursie uczniowie to:

  • Kuba Halicki, Agnieszka MuciuÅ›, Iza Kowejsza, Artur Górski, Bartek GrabiÅ„ski, Karolina SzkiÅ‚Ä…dź, Tomasz Sewastianowicz za prezentacjÄ™ wokalno-tanecznÄ… „PszczóÅ‚ki” pod kierunkiem p. Marty Kawrygo-Leonowicz i p. Marty Biedź
  • MirosÅ‚aw MuciuÅ› i Kamil Olechno za prezentacjÄ™ wokalno-tanecznÄ… „Ruda taÅ„czy jak szalona” pod kierunkiem p. Elżbiety Margielewicz
  • JarosÅ‚aw Stankiewicz, Anna Czarnomysa, MichaÅ‚ Matyskiel za prezentacje wokalne „Niewiara”, „TÄ™cza” pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej
  • Sylwia Gilewska, Karol Ryszkiewicz, Krzysztof ÅšwisÅ‚ocki, Kamila Sawicka, Partyk Sewastianowicz, Krystian Fiedorowicz za prezentacjÄ™ wokalno-tanecznÄ… „Bananowa Agnieszka” pod kierunkiem p. Doroty KozÅ‚owskiej
  • MichaÅ‚ Lengiewicz, Sandra Natalia RadziszewskaPatrycja Jarmoszko za prezentacjÄ™ wokalno-tanecznÄ… „Za każdÄ… chwilÄ™” pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz
  • Monika Kieda i Natalia Krysiuk za prezentacjÄ™ wokalnÄ… „Niewiara” pod kierunkiem p.MaÅ‚gorzaty Zarachowicz.

Publiczność miaÅ‚a również możliwość nagrodzić swoich ulubieÅ„ców, przyznajÄ…c nagrodÄ™ publicznoÅ›ci Kamilowi Olechno i MirosÅ‚awowi MuciuÅ› za brawurowe wystÄ™py porywajÄ…ce widownie do wspólnej zabawy.

Ruch w poÅ‚Ä…czeniu z muzykÄ… uczy koordynacji caÅ‚ego ciaÅ‚a, pomaga fizycznie wyrazić wewnÄ™trzne uczucia i emocje, dziÄ™ki czemu zaspokajane sÄ… podstawowe potrzeby psychiczne i spoÅ‚eczne dzieci i mÅ‚odzieży. Ruch wpÅ‚ywa na odczucie radoÅ›ci i przynosi odprężenie. Taka jest moc terapeutyczna naszego konkursu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Organizator Konkursu: p. Elżbieta Szomko