http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_288/20150213_080835.jpg13.02.2015r. w internacie SOSW był „dniem koloru czerwonego” ogłoszonym przez Młodzieżową Radę Internatu pod opieką p. Beaty Tur. Związane to było z Walentynkami, które zorganizowano dla całej społeczności internackiej. W tym dniu w strojach wszystkich wychowanków i wychowawców obowiązkowo miał dominować kolor czerwony. Po śniadaniu odbyło się uroczyste otwarcie poczty walentynkowej i rozdanie zebranych tam kartek, pocztówek i liścików, na które wszyscy czekali z wielką niecierpliwością. Miłą niespodzianką był słodki walentynkowy upominek dla każdego wychowanka, wręczony przez p. kierownik. Najbardziej „czerwone” i kreatywne przebrania walentynkowe naszych wychowanków zostały również nagrodzone słodkim prezentem. Zdjęcia