http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_289/bal_karnawaowy03.jpgW Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, w dn. 17.02.2015 r., w godz. 17.00-20.00, odbyÅ‚ siÄ™ coroczny, wyczekiwany od wielu tygodni bal karnawaÅ‚owy dla wychowanków internatu.

Gdy wybiÅ‚a godzina 17.00 nasz OÅ›rodek zamieniÅ‚ siÄ™ w magiczny, kolorowy Å›wiat. Wychowankowie przebrani w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawili siÄ™ w rytm muzyki, którÄ… zapewniaÅ‚o dwóch wychowanków z internatu DJ Jarek i DJ Luki.

Wychowankowie aktywnie i z wielkÄ… ochotÄ… brali udziaÅ‚ w przygotowanych grach i quizach. W trakcie karnawaÅ‚owych szaleÅ„stw można byÅ‚o posilić siÄ™ sÅ‚odkÄ… przekÄ…skÄ… i napić soku. Bal odbyÅ‚ siÄ™ w cudownej atmosferze , wypeÅ‚nionej uÅ›miechami na wszystkich twarzach. Na koniec tradycyjnie jury w skÅ‚adzie: p. Ewa WiÅ„ska,  p. Zyta Biernacka oraz p. Katarzyna Bubieniec  nagrodziÅ‚o wychowanków za zabawÄ™, jak również ogÅ‚osiÅ‚o werdykt wyboru Króla i Królowej Balu. Wspólna zabawa daÅ‚a wszystkim wiele radoÅ›ci, a to byÅ‚o gÅ‚ównym celem balu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Organizatorem imprezy była p. Katarzyna Dylewska oraz p. Beata Boguszewska