http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_291/img_4634.jpgW dniu 03 marca 2015 r. uczniowie naszego ośrodka przystąpili do VIII Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym. Udział w tym konkursie, o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku, od kilku lat jest naszą wiosenną tradycją.
Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Ania, Martyna oraz Damian odważnie zmagała się ze stawianymi przed nimi wyzwaniami starając się wykonać je jak najlepiej. Uczniowie przygotowani przez p. Katarzynę Zalewską wykazali się w czasie rozwiązywania trudnych zadań konkursowych wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształcenia językowego, znajomości lektur, stosowania różnych form wypowiedzi oraz refleksem.
W przygotowanej „pracy domowej”; uczniowie świetnie zaprezentowali również umiejętności aktorskie przedstawiając, w formie krótkiej scenki, przysłowie.

Zmagania drużynowe nasz zespół zakończył na czwartym miejscu.

Dodatkowo, jak co roku, przeprowadzony został konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii’. Miło nam obwieścić, że zwycięzcą tego konkursu został Damian, uczeń II klasy gimnazjum.

Warto podkreślić, że celem konkurs jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny, a opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 Katarzyna Zalewska