http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_292/wystawy04.jpgZwiedzanie wystaw jest formą aktywnego nauczania. Pozwala na rozwijanie zdolności poznawczych, umiejętności obserwacji oraz ma oddziaływania wychowawcze.
W ramach realizacji treści podstawy programowej uczniowie klas I i IIIa Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dniu 03.03.2015r. uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej. Celem jej było przygotowanie do uczestnictwa w kulturze poprzez kontakt ze sztuką, poznanie dorobku twórców Podlasia oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania podczas zwiedzania wystaw.

            Pierwsze kroki skierowaliśmy do Galerii „Za Lirą”. Uczniowie obejrzeli tam wystawę fotografii autorstwa Wojciecha Gawrysiuka. Z dużą uwagą wysłuchali opowieści p. Agnieszki o życiu i pasji autora oraz obejrzeli barwne zdjęcia mieszkańców Ameryki Południowej.

Kolejnym etapem było zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi Sokolskiej. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała rzeźby w drewnie „Święci i Anieli” autorstwa Dionizego Purty oraz tkaniny dwuosnowowe Bernardy Rość.

Na koniec uczniowie zwiedzili jeszcze jedną wystawę, zorganizowaną w Bibliotece Publicznej. Oglądali na niej obrazy autorstwa Daniela Gromackiego. Bardzo podobały się podlaskie pejzaże, drzewa, chaty oraz martwa natura z kwiatami.

            Wszystkie wystawy wywarły ogromne wrażenie na uczniach. Spełniły swoją rolę terapeutyczną, rozwijając wyobraźnię. Mamy nadzieję, że będą inspiracją do własnej twórczości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Lucyna Taudul, Małgorzata Zarachowicz