http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_anioy_1.jpgDnia 16.12.2014  roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: p. Iwona Geniusz, p. Agnieszka Ambrożko, p. Katarzyna Zalewska rozstrzygnęła Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Anioły, aniołki, aniołeczki – z masy solnej”. Celem konkursu było: kształtowanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do tradycji i obrzędów świątecznych; kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne; wyrabianie zdolności manualnych poprzez lepienie; rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności u uczniów; stworzenie uczniom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych; umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.          

Do udziału w konkursie wpłynęło 23 prace uczniów. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą .


Wyniki konkursu

I. Kategoria SPU:

I miejsce: Karolina Szkiłądź - praca wykonana pod kierunkiem Marty Biedź 

II miejsce: Tomasz Sienkiewicz - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

III miejsce: Bartłomiej Grabiński - praca wykonana pod kierunkiem Marty Biedź

 

II. Kategoria SPL:

I miejsce: Kacper Machłajewski - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

II miejsce: Agnieszka Muciuś - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

III miejsce: Izabela Kowejsza - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko

 

III. Kategoria PdP:

I miejsce: Damian Ćwikliński - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

II miejsce: Krzysztof Drapczuk - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

III miejsce: Piotr Boguszewicz - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko 

IV. Kategoria GL:

Wyróżnienie: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko

 

V. Kategoria ZSZ:

Wyróżnienie: Mariusz Radkiewicz - praca wykonana pod kierunkiem Elżbiety Szomko

Organizatorzy: p. Agnieszka Ambrożko i p. Beata Mozolewska

http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_anioy3.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_anioy_2.jpg