http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_uzalenienia.jpgW dniu 19.03.2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, D. Kozłowska, K. Zalewska rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny ph. „Świat wolny od uzależnień”, zorganizowany przez p. K. Bubieniec, B. Żółtko, B. Boguszewską i K. Dylewską.

Celem konkursu było: poszerzanie wiedzy uczniów nt. zagrożeń wynikających z uzależnień oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka, rozwijanie inwencji twórczej oraz wrażliwości estetycznej u wychowanków, promocja wśród uczniów zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, popularyzacja działań plastycznych i zachęcanie uczniów do zachowań prozdrowotnych.
Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami: kolaż,  wydzieranka, rysunek, malarstwo oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęło 19 prac uczniów. Przy ocenie prac komisja wzięła pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: Patrycja Jarmoszko- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

Mirosław Muciuś- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

Wyróżnienie: Patrycja Jarmoszko- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

 

II miejsce: Sylwia Gilewska -praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

Paweł Lenkiewicz- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

Wyróżnienie: Sylwia Gilewska- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

 

III miejsce: Paweł Lenkiewicz- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

Paweł Zawadzki- praca wykonana pod kierunkiem E. Wińskiej

Damian Zawadzki- praca wykonana pod kierunkiem pod kierunkiem B. Rećko

Wyróżnienie: Krzysztof Świsłocki- praca wykonana pod kierunkiem B. Boguszewskiej

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom odbędzie się podczas uroczystego apelu szkolnego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!

Organizatorzy