http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawaa.jpgW ramach kontynuacji kilkuletniej wspóÅ‚pracy naszej placówki z BibliotekÄ… DzieciÄ™cÄ… w SokóÅ‚ce, w marcu 2015r. zostaÅ‚a tam wyeksponowana pokonkursowa wystawa prac plastycznych wychowanków OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce ph. „Åšwiat wolny od uzależnieÅ„” przygotowanÄ… przez p. BeatÄ™ BoguszewskÄ… i p. KatarzynÄ™ Bubieniec.

Celem wystawy byÅ‚a nie tylko prezentacja aktywnoÅ›ci plastycznej naszych podopiecznych w Å›rodowisku lokalnym, ale też poszerzanie wiedzy na temat zagrożeÅ„ wynikajÄ…cych z uzależnieÅ„ oraz ich negatywnego wpÅ‚ywu na organizm czÅ‚owieka, zachÄ™canie uczniów do zachowaÅ„ prozdrowotnych, oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnieÅ„.

Do koÅ„ca kwietnia można podziwiać niezwykle kolorowe i kreatywne prace naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy!