http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_295/dzien_zielony10.jpgW dniu 20.03.2015 r. w internacie SOSW uroczyÅ›cie obchodziliÅ›my Pierwszy DzieÅ„ Wiosny, zainicjowany przez czÅ‚onków MÅ‚odzieżowej Rady Internatu pod przewodnictwem jej opiekuna p. B. Tur.
DzieÅ„ ten zostaÅ‚ ogÅ‚oszony „Dniem koloru zielonego” co oznaczaÅ‚o, że w naszej garderobie miaÅ‚ dominować kolor zielony i wiosenne akcenty. Wszyscy stanÄ™li na wysokoÅ›ci zadania i przygotowali zielone przypinki, nakrycia gÅ‚owy i inne elementy a niektórzy wychowankowie a nawet wychowawcy od stóp do gÅ‚ów wystÄ…pili w kolorze zielonym.

CzÅ‚onkowie MRI przygotowali swoim mÅ‚odszym kolegom „zielone zagadki” a każda dobra odpowiedź byÅ‚a nagradzana niespodziankÄ… - czyli Å›wieżym owocem lub warzywem oczywiÅ›cie w kolorze zielonym.

Po Å›niadaniu wszyscy „zieloni” wychowankowie otrzymali sÅ‚odycze za swoje pomysÅ‚owe przebrania i zielone akcenty a nastÄ™pnie pozowali wspólnie do pamiÄ…tkowych zdjęć