http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_jestesmy_jednym_wiatem.jpgUczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce na zajÄ™ciach KoÅ‚a Plastycznego z elementami taÅ„ca „UczeÅ„ ArtystÄ…” pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko wykonali prace technikÄ… collage na konkurs w ramach akcji edukacyjnej „JesteÅ›my Jednym Åšwiatem”. W swoich maÅ‚ych „arcydzieÅ‚ach” pokazali, że zwierzÄ™ta sÄ… nieodÅ‚Ä…cznÄ… częściÄ… naszego Å›wiata, należy traktować je z należytym szacunkiem, zawsze otaczać opiekÄ… i troskÄ…, a decydować siÄ™ na posiadanie wÅ‚asnego zwierzÄ…tka - Å›wiadomie i odpowiedzialnie.

Komisja konkursowa powoÅ‚ana przez organizatora: MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku i Towarzystwo Opieki nad ZwierzÄ™tami w Polsce OddziaÅ‚ w BiaÅ‚ymstoku, po obejrzeniu 538 prac z 71 placówek województwa podlaskiego postanowiÅ‚a przyznać nagrodÄ™ Ani - uczennicy Gimnazjum, której serdecznie gratulujemy.

Nie zapominamy o autorach prac nienagrodzonych, którym dziÄ™kujemy za udziaÅ‚ i poÅ›wiÄ™cony czas - trzymamy za Was kciuki w nastÄ™pnych konkursach.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dyplom_ania.jpg