http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_jestesmy_jednym_wiatem.jpgUczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce na zajęciach Koła Plastycznego z elementami tańca „Uczeń Artystą” pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko wykonali prace techniką collage na konkurs w ramach akcji edukacyjnej „Jesteśmy Jednym Światem”. W swoich małych „arcydziełach” pokazali, że zwierzęta są nieodłączną częścią naszego świata, należy traktować je z należytym szacunkiem, zawsze otaczać opieką i troską, a decydować się na posiadanie własnego zwierzątka - świadomie i odpowiedzialnie.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku, po obejrzeniu 538 prac z 71 placówek województwa podlaskiego postanowiła przyznać nagrodę Ani - uczennicy Gimnazjum, której serdecznie gratulujemy.

Nie zapominamy o autorach prac nienagrodzonych, którym dziękujemy za udział i poświęcony czas - trzymamy za Was kciuki w następnych konkursach.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dyplom_ania.jpg