http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/pocztwka.jpgOd 31.03.2015 r. w Bibliotece Dziecięcej w Sokółce oglądać można pokonkursową wystawę prac plastycznych uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce pt. „Pocztówka wielkanocna” przygotowana przez p. Beatę Mozolewską i p. Agnieszkę Ambrożko.

Celem wystawy było zaprezentowanie barwnie przedstawionej aktywności plastycznej naszych uczniów w środowisku lokalnym, jak również przedstawienie indywidualnego odbioru tradycji, atmosfery i obrzędów świąt wielkanocnych.

aprezentowane prace zostały wykonane przy użyciu rożnych technik: malarstwa, kolażu, wycinanki, rysunku. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Beata Mozolewska