http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dyplom_dominika_k.jpgJuż po raz 18-ty w ramach spotkań integracyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się konkurs plastyczny „Tradycje i obyczaje Polaków”. Do udziału w imprezie zaproszono uczniów zainteresowanych tematyką kultywowania tradycji w życiu codziennym Polaków. Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy przywiązani do obyczajowości, lubimy ucztować i bawić się. Umiemy podtrzymywać dawne tradycje. Najbardziej jest to widoczne w sposób jaki obchodzimy wszelakiego rodzaju święta, zwłaszcza te kościelne –  Boże Ciało, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, a także dzień Wszystkich Świętych. Ale uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tworząc prace plastyczne nie zapomnieli również o innych tradycjach min: Andrzejkach, nowym roku, dniu babci i dziadka, urodzinach. Wykazali się dużym zasobem wiedzy na podany temat konkursowy. Większość prac wykonali korzystając najchętniej z techniki kolażu.

Na apelu ogólnoszkolnym w dniu 23 kwietnia 2015 nauczycielka Elżbieta  Szomko podsumowała udział uczniów SOS-W w Sokółce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Tradycje i obyczaje Polaków” i wręczyła dyplom i nagrodę laureatceDominice, uczennicy Szkoły Podstawowej. Gratulacje! Dominika pracę wykonała na zajęciach Koła Plastycznego z elementami tańca „Uczeń Artystą” realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy - Karta Nauczyciela.

 

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_tradycje2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/konkurs_tradycje.jpg