http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_301/spotkanie_osb_niepenosprawnych_w_lirze5.jpgW dniu 15 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych w sokólskiej kawiarni „Lira”. Organizatorem spotkania był Związek Emerytów i Rencistów w Sokółce. W spotkaniu uczestniczyli pan Adam Kowalczuk – zastępca pani Burmistrz oraz pani Marta Półtorzycka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez organizatorów świetnie bawiliśmy się na dyskotece. Czas mijał szybko, niestety - „co dobre szybko się kończy”. Kolejne spotkanie w tym miłym gronie pozostało w pamięci naszych wychowanków. Następne może jesienią, może przyszłą wiosną … Czekamy na nie z utęsknieniem. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie panu Henrykowi Cudnik. Zdjęcia

Opiekę nad uczniami sprawowały p. Iwona Gienusz i p. Zuzanna Szarkowska–Czeczko.