http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_304/projekt_rosja12.jpgW terminie od 1.10.2014 r. do 05.12.2014 r. pod czujnym okiem opiekuna projektu p. Urszuli Drewniak uczniowie klas II i III gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pt. „Rosja znana i nieznana - ciekawostki”. Pracując w parach, w grupie oraz indywidualnie, uczniowie zajmowali się ciekawymi dla nich informacjami, z których powstał album promujący Rosję. Znaleźć tam można informacje o rosyjskim alfabecie, szkolnictwie, transporcie w Moskwie, zjawisku białych nocy, Kolei Transsyberyjskiej, Ojmiakonie - rosyjskim biegunie zimna, o typowych pamiątkach rosyjskich na przykładzie matrioszki oraz zdjęcia najciekawszych pojazdów rosyjskiej produkcji.

Gimnazjaliści sumiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków, rozszerzali wiedzę, rozwijali między innymi umiejętność zbierania i analizy danych, kreatywność oraz właściwe relacje interpersonalne. Należy podkreślić fakt wykorzystywania wielu źródeł informacji - od podręczników do języka rosyjskiego, gazet i publikacji dla dzieci i młodzieży, albumów ze szkolnej biblioteki po Internet.

Efektem wspólnej pracy był plakat – gazetka zaprezentowana całej społeczności ośrodka na dolnym korytarzu. W ramach realizacji zadań wynikających z realizacji projektu 04.12.2014 r. gimnazjaliści uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Ikon w Supraślu zorganizowanej przez opiekuna projektu.. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z jedną z najciekawszych i najbogatszych w Polsce kolekcją ikon w formie ekspozycji stałej pt „Ikona. Obraz i słowo – między tym, co ulotne, a wieczne”. Dzięki pani przewodnik zapoznali się z rodzajami ikon, tradycją ich pisania oraz etapami powstawania świętych obrazów. Zdobyli również wiedzę na temat religijnej, historycznej i obyczajowej roli ikony w Prawosławiu. Gimnazjaliści obejrzeli także przedpremierowy pokaz zmodernizowanej sali z powiększonym zbiorem unikalnych  XVI-wiecznych fresków ocalałych ze zburzonej w 1944 r. i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdującej się na terenie Monasteru Supraskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.