http://www.soswsokolka.pl/images/news/komiks2.jpgW klasie I – III zasadniczej szkoły zawodowej oraz w klasach przysposabiających do pracy, zostały przeprowadzone przez p. Katarzynę Zalewską zajęcia o tematyce równych szans kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

W ten sposób włączyliśmy się w realizację projektu Równy Komiks – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt adresowany jest głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat znaczenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia, zawodowej i życiowej oraz  uświadomienie sobie istniejących stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy i poznanie sposobów ich przełamywania.

Lekcje zostały przeprowadzone z użyciem przesłanych materiałów – komiksów. Dzięki nim młodzież w przystępnej i ciekawej formie zgłębiała zagadnienia przełamywania stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn, polityki równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu oraz upowszechnienia możliwych form godzenia życia rodzinnego i osobistego wśród młodzieży. 

http://www.soswsokolka.pl/images/news/komiks1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/komiks3.jpg