http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_305/cam01032.jpgDnia 4 maja 2015  roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający 224 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego uczennice klasy III PdP: Monika i Renata  pod kierunkiem p. Marty Biedź i p. Marty Kawrygo-Leonowicz przedstawiły społeczności ośrodka prezentację multimedialną odnośnie wydarzeń z dnia 3 maja 1791 roku. Na zakończenie uczennice przypominały zebranym znaczenie symboli narodowych, świadczących o naszej przynależności do narodu polskiego. Zdjęcia