http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/poczet.jpgW dn. 3.05.2015 r. Poczet Sztandarowy z SOSW w Sokółce pod opieką p. B. Rećko brał udział w uroczystych obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W programie uroczystości była msza św. W Kościele Kolegiackim p. w. św. Antoniego w Sokółce, następnie dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.