http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizyta przedstawiciela policji

Z okazji obchodów Roku Korczakowskiego, w internacie SOSW w Sokółce realizowany jest projekt edukacyjno-wychowawczy p.h. „Janusz Korczak - przyjacielem dziecka”. W ramach działań podjętych w związku z realizacją projektu, w dn. 20.03.2012 r. odwiedził nas przedstawiciel Komendy Policji w Sokółce p. Grzegorz Stasiełuk. Tematem spotkania było: „Jak reagować kiedy łamane są podstawowe prawa człowieka”. Pan policjant przypomniał i przybliżył uczniom podstawowe prawa człowieka. Wskazał też możliwe sposoby reagowania w sytuacjach kiedy są one łamane.
Patronem naszego Ośrodka jest Janusz Korczak. Współcześni przypisują mu tytuł Obrońcy Praw Dzieci. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła ma tak zacnego patrona.
Na zakończenie spotkania jeden z uczniów w imieniu całej społeczności Ośrodka podziękował przedstawicielowi sokólskiej Policji.