http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dscn3644.jpgDnia 13.05.2015 w SOSW odbyły się zajęcia w ramach działań z profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez pedagoga szkolnego nt. Profilaktyka raka piersi oraz nauka samobadania. W zajęciach wzięły udział dziewczęta z klas Gimnazjalnych, Zawodowych i Przysposabiających do pracy. Spotkanie prowadziły konsultantki firmy AVON Kontra Rak Piersi, która wspiera ogólnopolską akcję „Różowa wstążeczka”. Zajęcia miały na celu przekazania wiedzy na temat raka piersi, kształtowania nawyku samokontroli piersi u kobiet, uwrażliwienie dziewcząt na profilaktykę oraz wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym. Panie uświadomiły dziewczętom, że bardzo często wczesnemu stadium choroby nie towarzyszą żadne objawy, stad tak bardzo ważne jest wykonywanie regularnych badań kontrolnych, a samokontrola piersi ułatwia wczesne wykrycie raka piersi, a to pozwala skutecznie leczyć chorobę. Każda z dziewcząt otrzymała zawieszkę przypominającą o regularnym wykonywaniu badania piersi.

Koordynator: Grażyna Tymoszuk

http://www.soswsokolka.pl/images/dscn3645.jpg