http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_311/zawody0106.jpgMajowa kapryÅ›na aura nie zniechÄ™ciÅ‚a chÄ™tnych podczas rozgrywanego w dniu 21 maja 2015 roku V Szkolnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych dla uczniów naszego oÅ›rodka. Zawody zorganizowane przez zarzÄ…d Klubu Sportowego „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych: ElżbietÄ™ Margielewicz i MaÅ‚gorzatÄ™ Zarachowicz miaÅ‚y na celu zachÄ™cenie dzieci i mÅ‚odzieży do aktywnego spÄ™dzania czasu wolnego, Å›wiadomego dbania o rozwój wÅ‚asnej sprawnoÅ›ci oraz integracjÄ™ miÄ™dzy uczniami naszej szkoÅ‚y. Zarówno chÅ‚opcy jak i dziewczÄ™ta mieli możliwość startu w piÄ™ciu konkurencjach. Zawody przebiegaÅ‚y w atmosferze radoÅ›ci, zgodnie z zasadami fair play.

Wyniki zawodów:

 

Rzut piłeczką palantową

dziewczęta

I miejsce – Agnieszka kl. III SPL

II miejsce – Justyna kl. III B PDP

III miejsce – Iza kl. II SPU

chłopcy

I miejsce –  Artur kl. III SPL

II miejsce – Kamil kl. III SPU

III miejsce – MirosÅ‚aw kl. IV SPU

Pchnięcie kulą

chłopcy

I miejsce – Łukasz kl. III A PDP

II miejsce – Damian kl. II PDP

III miejsce  – Krzysztof kl. II PDP

dziewczęta

I miejsce – Monika kl. III A PDP

II miejsce – Natalia kl. III A PDP

III miejsce – Renata kl. III A PDP

Skok w dal z rozbiegu

dziewczęta

I miejsce – Monika kl. III A PDP

II miejsce – Karolina kl. I PDP

III miejsce – Renata kl. III A PDP

chłopcy

I miejsce – Adam kl. I PDP

II miejsce – Damian kl. II PDP

III miejsce – PaweÅ‚ Kl. III B PDP

Skok w dal z miejsca

dziewczęta

I miejsce – Agnieszka kl. III SPL

II miejsce – Sandra kl. III GU

III miejsce – Justyna kl. III B PDP

Bieg 60 m.

dziewczęta

I miejsce - Agnieszka kl. III SPL

II miejsce - Iza kl. II SPU

chłopcy

I miejsce – Artur kl. III SPL

II miejsce – MirosÅ‚aw kl. IV SPU

III miejsce – Kamil kl. III SPU

Bieg 100m.

dziewczęta

I miejsce – Karolina kl. I PDP

II miejsce – Justyna kl. III B PDP

III miejsce – Sandra kl. III GU

chłopcy

I miejsce – Wojciech kl. III A PDP

II miejsce – Damian kl. II PDP

III miejsce – PaweÅ‚ kl. III B PDP

Serdecznie gratulujemy! Zdjęcia

PrzewodniczÄ…ca  Klubu Sportowego „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych
Elżbieta Margielewicz