http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_312/zdrowa_uczta_014.jpgW dn. 21.05.2015 r. w naszej Å›wietlicy szkolnej odbyÅ‚a siÄ™ impreza promujÄ…ca zdrowie i zdrowe odżywianie siÄ™ ph. „Uczta dla zdrowia”. Uczestnikami imprezy byli wychowankowie internatu wraz z wychowawcami, a jej celem byÅ‚o ksztaÅ‚towanie nawyków zdrowego odżywiania siÄ™ wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży, stosowanie tych zasad w codziennym życiu oraz wyrabianie Å›wiadomoÅ›ci wpÅ‚ywu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia.
Organizatorka spotkania p. B. Å»óÅ‚tko i i jej dwie pomocnice - Natalia i Martyna uroczyÅ›cie powitaÅ‚y zebranych wierszem W. Kraszewskiego pt. „Dla każdego coÅ› zdrowego” i zachÄ™ciÅ‚y wszystkich do wspólnej zabawy.

ProwadzÄ…ca p. Beata zaprosiÅ‚a wszystkich do udziaÅ‚u w „zdrowych grach i zabawach”, które poprowadziÅ‚y Martyna i Natalia. ChÄ™tni wychowankowie podzieleni na 3 drużyny: biaÅ‚Ä…, żóÅ‚tÄ… i zielonÄ… mogli spróbować swych siÅ‚ w sztafecie „Mleczny wyÅ›cig”, „JabÅ‚ko na talerzu”, oraz w konkurencji „KwaÅ›na cytryna”. Na drużyny czekaÅ‚y również zadania w postaci zagadek tematycznych oraz krzyżówki. ZwyciÄ™zcy otrzymywali nagrody w formie „zdrowych” upominków, a także dyplomy za udziaÅ‚.

Impreza zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ prawdziwÄ… ucztÄ… smaków. Każdy mógÅ‚ spróbować pysznych zdrowych przysmaków warzywno-owocowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.