http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/maa_syrenka.jpg19 maja odbyÅ‚a siÄ™ kolejna transmisja Internetowego Teatru TVP dla SzkóÅ‚. Uczniowie oÅ›rodka obejrzeli tym razem spektakl pt. „MaÅ‚a syrenka” z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.

Historia opowiadaÅ‚a  „…o maÅ‚ej mieszkance podwodnych gÅ‚Ä™bin zakochanej w ksiÄ™ciu”. BaÅ›niowa scenografia pozwoliÅ‚a widzom przenieść siÄ™ do fantastycznego Å›wiata gÅ‚ównej bohaterki. Przedstawienie wzbudziÅ‚o duże zainteresowanie szczególnie mÅ‚odszej części widowni.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta, Marta Kawrygo-Leonowicz