http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_314/turniej_wiedzy_gastronomicznej20.jpg20 maja 2015r. odbył się po raz drugi w naszej szkole Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce „Szkolny Turniej Wiedzy Gastronomicznej”. Zorganizowany został przez uczniów klasy I –II – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem p. Bożeny Mróz. Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, kultura spożywania posiłków, rozwijanie zainteresowań związanych z gastronomią, korzystanie z różnych źródeł przekazu, by pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pasje kulinarne.
W konkursie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich typów szkół: SPL, SPU, GL, GU, PDP i ZSZ. Pozostali uczniowie byli obserwatorami i kibicami swoich drużyn. Nad przebiegiem konkursu czuwała 3-osobowa komisja.

Rozpoczęły się prawdziwe zmagania wszystkich uczestników w rywalizacji indywidualnej o tytuł Mistrza Wiedzy Gastronomicznej. Pytania prezentowane były na slajdach oraz z wybranego filmu kulinarnego. Uczniowie mogli popisać się wiedzą gastronomiczną w różnych kategoriach: m.in. surowce,  przechowywanie surowców, zmiany zachodzące w żywności, wartość odżywcza, zioła i przyprawy, bhp, metody i techniki kulinarne, sprzęt i urządzenia, znani restauratorzy, szefowie kuchni, postacie związane z gastronomią. Pytania były dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci. Uczestnicy mogli też obejrzeć film: występy kabaretu „Ani mru–mru” – „W chińskiej restauracji” oraz zrelaksować się słuchając żartów i kawałów z dziedziny gastronomii.

         Uff, rywalizacja była zacięta i po dwóch godzinach zmagań dobiegła końca. Po podsumowaniu punktów z rywalizacji indywidualnej zwycięzcą Szkolnego Turnieju Wiedzy Gastronomicznej i Mistrzem Wiedzy Gastronomicznej została Karolina – uczennica klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Serdecznie gratulujemy.

Wszyscy uczestnicy turnieju (26 osób) otrzymali nagrody, a dodatkowo za zajęcie I, II i III miejsca dyplomy. Liderzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu gastronomicznego, książek kucharskich oraz przyprawy i zioła.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Na III edycję zapraszamy za rok !!!

Dziękujemy sponsorom nagród: prezesowi sieci sklepów „Jaskółka”, kierownikowi księgarni „A kuku” w Sokółce, właścicielom sklepu wielobranżowego „Zawisza” w Czarnej Białostockiej oraz organizatorowi konkursu.

nauczyciel - Bożena Mróz

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Rozstrzygnięcie konkursu:

W rywalizacji indywidualnej: 

  • I miejsce:

 - Karolina - klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy                  13 punktów

Opiekunowie: p. Lucyna Taudul, p. Katarzyna Zalewska

  • II miejsce ex aequo:

 - Damian – klasa I Zasadnicza Szkoła Zawodowa                         12 punktów

Opiekun: p. Bożena Mróz

 -Natalia – klasa 3A Szkoła Przysposabiająca do Pracy                  12 punktów

Opiekun: p. Urszula Drewniak

 - Krystyna – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy                  12 punktów

Opiekunowie: p. Lucyna Taudul, p. Katarzyna Zalewska

 - Marek – klasa 3B Szkoła Przysposabiająca do Pracy                   12 punktów

Opiekunowie: p. Monika Mróz, p. Beata Mozolewska

  • III miejsce ex aequo

 - Izabela – klasa I Zasadnicza Szkoła Zawodowa                          11 punktów 

Opiekun: p. Bożena Mróz

 - Łukasz – klasa III  Zasadnicza Szkoła Zawodowa                        11 punktów

Opiekun: p. Bożena Mróz

 - Renata – klasa IIIA Szkoła Przysposabiająca do Pracy                11 punktów

Opiekun: p. Ewa Sokolewicz

 - Adam – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy                      11 punktów

Opiekunowie: p. Lucyna Taudul, p. Katarzyna Zalewska

 - Piotr – klasa IIIB  Szkoła Przysposabiająca do Pracy                  11 punktów

Opiekun:, p. Elżbieta Szomko

 - Ewa – klasa II                                                                                11 punktów

Opiekun: p. Lila Zajkowska