http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_321/20150601_105438.jpgDzień 1 czerwca był kolejnym dniem, który zgodnie z harmonogramem Kampanii przeciwko wulgaryzmom, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym obchodzono pod hasłem „Wulgaryzmom – STOP”. Tym razem był to Turniej Ringo. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny, z czego jedną drużynę utworzyła kadra nauczycielska. Szczególną uwagę zwracano na kulturę słowa zarówno zawodników jak i kibiców. Rozgrywki między drużynami były bardzo emocjonujące, a kibice zagrzewali swoich kolegów do walki gorącym dopingiem.

            Okazało się, że nasi uczniowie potrafią bawić się, rywalizować między sobą i kibicować zgodnie z zasadami fair play i bez używania niestosownych słów. Jedna z drużyn uczniowskich okazała się niepokonana i wygrywając wszystkie mecze zdobyła pierwsze miejsce, drużyna nauczycieli musiała zadowolić się drugą lokatą.

Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, nawet kapryśna pogoda w tym dniu dopisała, a uczniowie za aktywny udział w realizacji kolejnego  zadania Kampanii  otrzymali słodkie upominki. Zdjęcia

Rozgrywki ringo przygotowały:
p. Dorota Kozaczyńska i przewodnicząca zespołu wychowawczego – p. Lila Zajkowska.