http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_322/warsztaty16.jpg„Brzydkie słowa – brzydki człowiek” – takie hasło przyświecało zajęciom warsztatowym, w których uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i które miały na celu przeciwdziałanie zjawisku wulgaryzacji języka uczniów. W związku z przeprowadzaną w Ośrodku przez przewodniczącą Zespołu Wychowawczego – p. L. Zajkowską Kampanią przeciwko wulgaryzmom, 02 czerwca 2015 r. odbyły się zajęcia warsztatowe z udziałem wszystkich uczniów. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, z podziałem na uczniów młodszych i starszych. W czasie zajęć uczniowie pracowali aktywnie rozwiązując przygotowane odpowiednie do ich wieku i możliwości zadania propagujące kulturę słowa.

Starsi uczniowie pracowali w grupach, samodzielnie tworząc hasła i rymowanki dotyczące „grzecznych słów” oraz wypełniali „Test grzeczności”. Natomiast młodsi słuchali m. in. wierszy i opowiadań na temat uprzejmości i wspólnie stworzyli „Drzewko dobrych manier”. Zajęcia prowadziła p. Lila Zajkowska i Dorota Kozłowska.

Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i wspólnie doszli do wniosku, że „uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi”.

W tym dniu odbyło się również podsumowanie trwającej w szkole od marca „Kampanii przeciwko wulgaryzmom” oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat „Wulgaryzmom – nie”. Uczniowie szkoły wzięli w nim aktywny udział i z ich prac powstała interesująca wystawka plastyczna. Najciekawsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone upominkami przygotowanymi przez prowadzące.

W czasie trwania Kampanii wychowankowie Ośrodka mieli możliwość w różnorodny sposób kształtowania nawyków poprawnego wysławiania się, zrozumienia potrzeby eliminowania słów wulgarnych z języka oraz dostrzegania potrzeby bycia uprzejmym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych przez organizatorkę formach aktywności skierowanej przeciwko niepokojącemu zjawisku we współczesnej polszczyźnie – postępującej wulgaryzacji języka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.