http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_326/konkurs_umiech_7.jpgMiÅ‚o nam poinformować o kolejnym dużym sukcesie plastycznym naszej uczennicy Dominiki. Tym razem byÅ‚o to zajÄ™cie I miejsca w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „UÅ›miech otwiera wszystkie serca” pod hasÅ‚em „Szczęśliwe chwile”. Nasza laureatka zdobyÅ‚a gÅ‚ówne miejsce w kategorii OÅ›rodków Szkolno-Wychowawczych. PracÄ™ przygotowaÅ‚a pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej.

3 czerwca 2015 roku w siedzibie organizatora - Przedszkolu SamorzÄ…dowym nr 5 w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ rozdanie nagród i wrÄ™czenie dyplomów uczestnikom.  Na uroczyste rozstrzygniÄ™cie konkursu przybyli tegoroczni laureaci wraz z opiekunami.

GoÅ›ciem specjalnym byÅ‚ Wiceburmistrz SokóÅ‚ki p. Adam Kowalczuk, który wrÄ™czaÅ‚ nagrody razem z organizatorkami: p. LucynÄ… SzymaÅ„skÄ… oraz p. ElżbietÄ… Szomko. StarostÄ™ Sokólskiego p. Piotra Rećko reprezentowaÅ‚ pracownik WydziaÅ‚u Promocji i Rozwoju Starostwa. Wydarzenie uÅ›wietniÅ‚ wystÄ™p przedszkolaków z grupy Bratków, które pod czujnym okiem swoich paÅ„ zaprezentowaÅ‚y piÄ™kny taniec z chustami oraz zaprosiÅ‚y wszystkich zebranych, do ruchowej improwizacji piosenki.

Po gratulacjach, wrÄ™czeniu nagród oraz wspólnej zabawie i poczÄ™stunku, byÅ‚ czas na podziwianie prac nadesÅ‚anych z caÅ‚ej Polski. Jak dowiedzieliÅ›my siÄ™ od organizatorów, tegoroczna edycja cieszyÅ‚a siÄ™ dużym zainteresowaniem, a kilkuosobowa komisja konkursowa miaÅ‚a trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace byÅ‚y równie kolorowe i piÄ™kne, a hasÅ‚o „Szczęśliwe chwile” uczestnicy interpretowali bardzo pomysÅ‚owo.

Pozostali uczniowie i opiekunowie z naszego ośrodka otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zdjęcia

Ewa Wińska