http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_328/dscn0828.jpg „Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, dziaÅ‚ać i pracować-

taki jest porzÄ…dek przyrody, której życie polega na dziaÅ‚aniu”

Paul Holbach

3 czerwca 2015 roku w Przedszkolu nr 5 w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „UÅ›miech otwiera wszystkie serca” temat „Szczęśliwe chwile” Tradycyjnie zorganizowany we wspóÅ‚pracy Przedszkola nr 5 i Elżbiety Szomko ze Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego.

GÅ‚ówne cele konkursu to rozwijanie twórczej aktywnoÅ›ci plastycznej dzieci, szerzenie idei integracji, ale również promocja naszego miasta w kraju. MiÅ‚o nam, że spoÅ‚eczność sokólska wÅ‚Ä…cza siÄ™ do pomocy przy realizacji tak cennego przedsiÄ™wziÄ™cia. Patronat nad konkursem objÄ™li: Burmistrz Miasta SokóÅ‚ka Pani Ewa Kulikowska, Starosta Powiatu Sokólskiego Pan Piotr Rećko , Wydawnictwo „Bliżej Przedszkola” w Krakowie, którzy równoczeÅ›nie zostali sponsorami konkursu. Wsparli nas również Magda i Wojciech DÅ‚ugozima, Dom Samopomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce oraz PSS JaskóÅ‚ka.

DzisiejszÄ… uroczystość uatrakcyjniÅ‚ wystÄ™p grupy „Bratków” z Przedszkola nr 5, a wÅ‚Ä…czenie zaproszonych goÅ›ci, laureatów konkursu i ich opiekunów do wspólnej zabawy byÅ‚o miÅ‚Ä… niespodziankÄ… dla wszystkich. W dobrych nastrojach laureaci odebrali swoje nagrody z rÄ…k organizatorów konkursu i Pana Burmistrza Adama Kowalczuka, który zaszczyciÅ‚ nas swoja obecnoÅ›ciÄ….

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu oraz ich opiekunom artystycznym życzÄ…c równoczeÅ›nie dalszych sukcesów w rozwijaniu twórczej aktywnoÅ›ci dzieci.

WystawÄ™ pokonkursowÄ… można obejrzeć w Przedszkolu nr 5 w SokóÅ‚ce w godzinach od 8-16 oraz w Internecie na facebooku Konkurs Plastyczny „UÅ›miech otwiera wszystkie serca”. ZdjÄ™cia

Organizatorzy:

Lucyna Jolanta Szymańska

Elżbieta Szomko