http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_332/img_0068.jpg16 czerwca 2015r. dziewiÄ™cioosobowa grupa uczniów uczestniczyÅ‚a w II Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w PÅ‚ywaniu Osób NiepeÅ‚nosprawnych. Nasi zawodnicy byli dzielni i zdobyli 10 medali. Jest to wielki sukces, tym bardziej, że niektórzy z nich w tym roku szkolnym rozpoczÄ™li zajÄ™cia na pÅ‚ywalni. Zawodnicy brali udziaÅ‚ w 8 konkurencjach. PÅ‚ywali na różnych dystansach i różnymi stylami. Liderem mistrzostw zostaÅ‚ Adam. We wszystkich swoich startach stawaÅ‚ na najwyższym miejscu na podium. GwiazdÄ… zawodów byÅ‚ KrzyÅ›, który caÅ‚ym sobÄ… cieszyÅ‚ siÄ™ z każdego, nawet ostatniego dopÅ‚yniÄ™cia do brzegu. Każdy uczestnik otrzymaÅ‚ dyplom, czepek i okulary pÅ‚ywackie. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc – medale.

 Po zakoÅ„czonej imprezie wszyscy uczestnicy zawodów zintegrowali siÄ™ przy poczÄ™stunku, na który zaprosili organizatorzy.

OsiÄ…gniÄ™cia naszych uczniów przedstawiajÄ… siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:

50 m stylem dowolnym

I m-ce Adam - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

II m-ce Anna - Gimnazjum

50 m stylem grzbietowym

I m-ce Adam - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

25 m stylem dowolnym

I m-ce Adam - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

III m-ce Anna - Gimnazjum

V m-ce Daniel - Gimnazjum

VI m-ce Justyna - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

25 m stylem grzbietowym

I m-ce Adam - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

II m-ce Anna - Gimnazjum

25 m pływanie z pomocą sprzętu pneumatycznego

V m-ce Krzysztof - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

VI m-ce Paweł - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

15 m chód po dnie

XI m-ce Karolina - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

XII m-ce Krzysztof - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

XIII m-ce Krystyna - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

XIV m-ce Wojciech - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

15 m pływanie bez asysty

I m-ce Daniel - Gimnazjum

II m-ce Paweł - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

III m-ce Justyna - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

IV m-ce Krzysztof - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

15 m chód po dnie z zanurzeniem

IV m-ce Paweł - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

VII m-ce Daniel - Gimnazjum

VIII m-ce Justyna - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

XIV m-ce Krzysztof - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć.

 

Lucyna Taudul, Małgorzata Zarachowicz