http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/internat_004.jpgW dniu 24.06.2015r. wychowankowie internatu uczestniczyli w zajęciach ph. „Poruszam się prawidłowo i bezpiecznie w terenie”. Głównym celem zabawy było utrwalenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w terenie.

Grupy otrzymały karty z instrukcją oraz z wyznaczonymi punktami kontrolnymi, które należało odnaleźć w najbliższej okolicy Ośrodka. Na kartach wychowankowie zapisali dokładny adres wyznaczonego punktu tj. ulicę i numer budynku. Mogli również po drodze wykonać zdjęcia okolicy.

Na zakończenie zabawy rozdano dzieciom ulotki informacyjne na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Grę terenową zorganizowała wychowankom p. Katarzyna Bubieniec.

http://www.soswsokolka.pl/images/internat_005.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/internat_007.jpg