http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/internat_001.jpgW dniu 24.06.20015r. w naszej internackiej społeczności odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu czystości sal mieszkalnych w internacie SOSW w Sokółce. Został on ogłoszony przez Młodzieżową Radę Internatu pod opieką p. kierownik B. Tur w październiku i trwał do czerwca w roku szkolnym 2014/2015.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii na najczystszą salę dziewcząt:

I miejsce- sala 45

II miejsce- sala 41

III miejsce- sala 47

IV miejsce- sala 46

V miejsce- sala 44

VI miejsce- sala 28

VII miejsce- sala 42

 

W kategorii na najczystszą salę chłopców:

I miejsce- sala 34

II miejsce- sala 37

III miejsce sala40

IV miejsce- sala 35

V miejsce- sala 39

Vi miejsce- sala 27

VII miejsce- sala 26

VIII miejsce- sala 25

Mieszkańcy zwycięskich sal otrzymali upominki i gratulacje za wzorową postawę mieszkańca internatu i dbałość o porządek.

http://www.soswsokolka.pl/images/internat_002.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/internat_003.jpg