http://www.soswsokolka.pl/images/policja_-_bezpieczne_wakacje.jpgW II semestrze tego roku odbyły się dwa spotkania z funkcjonariuszami Policji. W poniedziałek 22 czerwca 2015 roku w świetlicyy szkolnej spotkaliśmy się z funkcjonariuszami Policji p. Łukaszem Kuryłowiczem oraz p. Joanną Kłos. Policjanci przypomnieli nam o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Przypomnieli o tym, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, gdy nie ma chodnika, jak bezpiecznie kąpać się w zbiornikach wodnych. Przypomnieli zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz w miejscach publicznych. Przestrzegali przed rozmowami z nieznajomymi oraz omówili sposoby odmawiania, gdy oni częstują nas np. cukierkami albo proponują, że zawiozą nas np. do rodziców. Przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi psami lub zwierzętami leśnymi. Funkcjonariusze złożyli nam i naszym nauczycielom życzenia wakacyjne. Mamy nadzieję, że te rady pomogą nam bezpiecznie przeżyć beztroski czas wakacji i wszyscy razem spotkamy się we wrześniu pełni radości, wypoczęsci aby stanąć w szranki z nową wiedzą. 

Poprzednie spotkanie z funkcjonariuszem, odbyło się 26 maja dotyczyło odpowiedzialnści cywilnej nieletnich. Pani mł. asp. Joanna Kłos wyjasniła uczniom klasy zawodowej i gimnazjalnej podstawowe pojęcia dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnj osób nieletnich. omówiła znaczenie słów „czyn karalny, demoralizacja, przestepczośc nieletnich” oraz inne związane z tym tematem. Przypomniała podstawowe prawa i obowiązki osoby niepełnoletniej, omówiła możliwe kary i orazz kompetencje sądu rodzinnego, gdy uczeń popełnil czyn niedozwolony. Efektem spotkania był wzrost świadomości uczniów na temat odpowiedzialności cywilnej i prawnej nieletnich.

Zuzanna Szarkowska-Czeczko