http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_333/sdc18498.jpg

„Ostatni szkolny dzieÅ„,

rozstania nadszedÅ‚ czas….”

W piÄ…tkowy ranek 26.06.2015r. zebrani na placu przed szkoÅ‚Ä… uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice ostatni raz w tym roku szkolnym usÅ‚yszeli szkolny dzwonek. Gdy Poczet Sztandarowy wprowadziÅ‚ Sztandar OÅ›rodka, Poczet Flagowy zawieszaÅ‚ flagÄ™ na szczycie masztu uczniowie, kadra i rodzice uroczyÅ›cie odÅ›piewali hymn paÅ„stwowy. Zgromadzonych powitaÅ‚a pani Dyrektor i pani Kierownik internatu. NastÄ™pnie pani Dyrektor OÅ›rodka odczytaÅ‚a listy i przemówienia okolicznoÅ›ciowe. Kolejnym punktem byÅ‚o rozdanie przez wychowawców klas Å›wiadectw i nagród książkowych absolwentom koÅ„czÄ…cym w tym roku naszÄ… szkoÅ‚Ä™ oraz najlepszym uczniom. Uczniowie ci zÅ‚ożyli pamiÄ…tkowe podpisy w szkolnej kronice.

            Po części oficjalnej nasi absolwenci i uczniowie koÅ„czÄ…cy etapy edukacyjne zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie. TegorocznÄ… uroczystość zakoÅ„czenia roku szkolnego uÅ›wietniÅ‚a część artystyczna w wykonaniu naszych absolwentów oraz solowy wystÄ™p muzyczny Mateusza, ucznia kl. 1 PdP. W imieniu kolegów i koleżanek oraz kadry Mateusz pożegnaÅ‚ siÄ™ w szczególnoÅ›ci z tymi, którzy dziÅ› po raz ostatni przekroczyli szkolny próg jako uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce:

„UpÅ‚ywa szybko życie,

Jak potok płynie czas,

Za rok, za dzień, za chwilę,

Razem nie będzie nas.

Więc kiedy dziś stajemy

Już u rozstaju dróg,

Idącym w świat z otuchą,

Niech bÅ‚ogosÅ‚awi Bóg.”

Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli siÄ™ do klas, aby odebrać wyczekiwane Å›wiadectwa. Jeszcze tylko ostanie w tym roku szkolnym uwagi, uÅ›miechy, życzenia i nadejdÄ… upragnione…WAKACJE!!! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje !!!

Beata Boguszewska