http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego 
podjął decyzję o odwołaniu konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce, 

ul. Adama Mickiewicza 11, 16–100 Sokółka.

Plik do pobrania: Decyzja w sprawie odwołania konkursu