Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego 
podjął decyzję o odwołaniu konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce, 

ul. Adama Mickiewicza 11, 16–100 Sokółka.

Plik do pobrania: Decyzja w sprawie odwołania konkursu