http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że Pani Iwona Grzybowska, której Uchwałą nr 43/2015 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 26 czerwca 2015r.  powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016r., w dniu 9 lipca 2015r. złożyła rezygnację z przyjęcia wyżej wymienionej funkcji.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 09.07.2015r. podjął decyzję o ogłoszeniu w dniu 10.07.2015r. konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce.

Plik do pobrania: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w  Sokółce