http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_340/rozpoczcie_roku_szkolnego04.jpg1 września 2015 roku uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna i pracownicy SOSW w Sokółce uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2015/2016. Po wprowadzeniu Pocztu Flagowego i Sztandarowego oraz wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego pani dyrektor mgr Marta Tolko – Kuziuta powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Następnie wraz z panią kierownik internatu mgr Beatą Tur odczytała słowa Ministra Edukacji Narodowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka skierowane w listach do uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty oraz rodziców. Pani dyrektor przedstawiła zebranym nowych nauczycieli oraz skład osobowy poszczególnych klas.

Po chwilach radosnych powitań nadszedł czas pożegnania pani Lucyny Taudul oraz pani Małgorzaty Zarachowicz, które opuszczały szkolne mury po 30 latach pracy w tej placówce. Niejednemu zakręciła się łza w oku, gdy po raz ostatni oficjalnie pani dyrektor zwróciła się do nich słowami wiersza A. Trojanowskiej-Bis: 

Dziękujemy za codzienność,

której nie pozwalałyście się powtarzać.

Potrafiłyście szary dzień

ubrać w kolory zdarzeń,

przyrumienić pomysłami,

rozjaśnić pogodą ducha.

Co dzień znajdowałyście

nowy powód do święta.

Zachwycałyście się porankiem,

by móc wybrać się

w kolejny dzień

z zapałem wędrowcy.

 Pani Lucyna i pani Małgosia pożegnały się ze wszystkimi dziękując im za wspólnie spędzone lata. Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Urszula Drewniak