http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_341/narodowe_czytanie2.jpgW poniedziaÅ‚kowy poranek 07.09.2015r. w Å›wietlicy SOSW zgromadziÅ‚a siÄ™ caÅ‚a spoÅ‚eczność naszego OÅ›rodka, by wysÅ‚uchać fragmentów „Lalki” B. Prusa w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszego OÅ›rodka. PoznaliÅ›my także życiorys BolesÅ‚awa Prusa i obejrzeliÅ›my wystawÄ™ reprodukcji obrazów Warszawy z czasów „Lalki”. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali znaczki-nalepki zwiÄ…zane z tym wydarzeniem, a wszyscy odbicie pamiÄ…tkowe pieczÄ™ci.

AkcjÄ™ Narodowego Czytania w naszym OÅ›rodku przygotowaÅ‚y panie: Katarzyna Zalewska – nauczyciel jÄ™zyka polskiego oraz Agnieszka Ambrożko - bibliotekarka.

Bierzemy udziaÅ‚ w Narodowym Czytaniu po raz drugi. Nasi uczniowie chÄ™tnie angażujÄ… siÄ™ w różne przedsiÄ™wziÄ™cia, które mogÄ… pokazać im różne barwy Å›wiata. ZdjÄ™cia