http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_348/dsc_0041.jpgW dn. 16.09.2015r. dzieci i mÅ‚odzież naszego internatu spotkali siÄ™ wspólnie z wychowawcami na ognisku, zorganizowanym przez MÅ‚odzieżowÄ… RadÄ™ Internatu pod opiekÄ… p. B. Tur. ByÅ‚a to okazja do poznania siÄ™ i integracji z nowymi wychowankami. W roku szkolnym 2015/2016 do naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci doÅ‚Ä…czyli: Tomasz, Gabriela i Magdalena.

Spotkanie integracyjne przy ognisku byÅ‚o poÅ‚Ä…czone z realizacjÄ… projektu ph. „Jestem bezpieczny” a tematykÄ… spotkania byÅ‚o bezpieczeÅ„stwo na placu zabaw „Baw siÄ™ i bÄ…dź bezpieczny”. Nie zabrakÅ‚o takich atrakcji jak wspólne Å›piewanie, zabawy z chustÄ… Klanzy na Å›wieżym powietrzu oraz pieczenie kieÅ‚basek. W formie ciekawej pogadanki przypomnieliÅ›my sobie zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw. To ciepÅ‚e, wrzeÅ›niowe popoÅ‚udnie upÅ‚ynęło nam w miÅ‚ej i przyjaznej atmosferze.