http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_344/img_0493.jpgW piÄ…tek 18 wrzeÅ›nia 2015r. uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce wÅ‚Ä…czyli siÄ™ w ogólnopolskÄ… akcjÄ™ „SprzÄ…tanie Å›wiata - Polska 2015”. Akcja przebiegaÅ‚a dwuetapowo. Najpierw w Å›wietlicy szkolnej uczniowie, dziÄ™ki filmikowi edukacyjnemu, mieli możliwość poznania dwóch różnych dróg życiowych symbolicznych kropel ropy - użytych do pozyskania energii oraz do wytworzenia surowców sztucznych. Każda z klas rozwiÄ…zaÅ‚a dostosowanÄ… do swoich możliwoÅ›ci kartÄ™ pracy o tematyce ekologicznej.

Kolejnym punktem spotkania byÅ‚o przeprowadzenie doÅ›wiadczeÅ„ w zespoÅ‚ach klasowych. Pierwsze z nich pokazaÅ‚o wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci oraz zachowanie w przyrodzie trzech podobnie wyglÄ…dajÄ…cych, lecz różnych w zastosowaniu, kawaÅ‚ków folii. Drugie doÅ›wiadczenie miaÅ‚o na celu pokazanie etapów uzdatniania wody w oczyszczalniach Å›cieków. Uczniowie samodzielnie mieszali wodÄ™ z ziemiÄ…, przelewali jÄ… przez sitko, filtr do kawy by na koÅ„cu dziÄ™ki specjalistycznej membranie oczyÅ›cić wodÄ™ tak, aby można byÅ‚o użyć jÄ… ponownie. W drugiej części spotkania uczniowie pod opiekÄ… nauczycieli sprzÄ…tali tereny wyznaczone przez organizatorki. DziÄ™ki piÄ™knej sÅ‚onecznej pogodzie akcja przebiegÅ‚a bardzo szybko i sprawnie. Niewielka ilość Å›mieci Å›wiadczy o tym, iż uczniowie SOSW na co dzieÅ„ dbajÄ… o swój maÅ‚y Å›wiat, nie tylko przy okazji takich akcji.

Akcję przygotowały oraz przeprowadziły panie Zuzanna Szarkowska - Czeczko oraz Urszula Drewniak. Zdjęcia

Zuzanna Szarkowska - Czeczko
Urszula Drewniak