http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_349/dsc_0313.jpgPierwszego dnia kalendarzowej jesieni 23 wrzeÅ›nia 2015 roku piÄ™kna letnia pogoda sprzyjaÅ‚a zawodnikom dziewiÄ™ciu klubów sportowych rywalizujÄ…cych podczas V Podlaskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na stadionie lekkoatletycznym BOSiR w BiaÅ‚ymstoku. Nasi sportowcy wykazali siÄ™ fantastycznym duchem walki i zdobyli mnóstwo medali w nastÄ™pujÄ…cych konkurencjach:

 

- pchniÄ™cie kulÄ… chÅ‚opców:                       

II miejsce – PaweÅ‚ kl. III PdP         

 

- pchniÄ™cie kulÄ… dziewczÄ…t:          

I miejsce – Sylwia kl. I GU

 III miejsce – Patrycja kl. II GU

 

- skok w dal z rozbiegu chÅ‚opców:              

II miejsce – Damian kl. III PdP          

 

- skok w dal z miejsca dziewczÄ…t:     

I miejsce – Karolina kl. II PdP

 

- skok w dal z miejsca chÅ‚opców                 

II miejsce – Mirek kl. V SPU                  

 

- bieg na 50m:  

I miejsce – Mirek kl. V SPU

 

- bieg na 100m chÅ‚opców:                        

V miejsce – Damian kl. III PdP                

VI miejsce – PaweÅ‚ kl. III PdP              

 

- bieg na 100 m. dziewczÄ…t:    

 I miejsce – Sylwia kl. I GU

 IV miejsce – Patrycja kl. II GU

 

- rzut piłeczką palantową:

II miejsce – Karolina kl. II PdP

 

Byliście dzielni w swym wysiłku. GRATULACJE !!! Zdjęcia

PrzewodniczÄ…ca Klubu Sportowego „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych - Elżbieta Margielewicz